Badminton Danmarks nye direktør, Bo Jensen

Interview: Badminton Danmarks nye direktør kender udfordringerne

Medaljer
Hvilke ambitioner har du for dansk badminton, som jo alt andet lige er en presset idrætsgren?

– Dansk badminton skal fortsat være et verdensklasseforbund, der henter medaljer ved EM, VM og OL,” slår Bo Jensen fast og fortsætter, ”personligt ser jeg gerne, at vi får skabt en lidt bredere elite, samt at vi får mulighed for at sætte flere talentprojekter i søen, som det vi eksempelvis i øjeblikket har på pigesiden.

– Vi skal værne om og styrke vores helt unikke klubstruktur ved at udbygge vores servicetilbud til klubberne. Og så er det en helt personlig ambition, at der ikke kun bliver sat lighedstegn mellem eliten og Badminton Danmark, men at Badminton Danmark bliver synonymt med alt, hvad der foregår af aktiviteter i dansk badminton. På den lange bane vil det være et kæmpe fremskridt, hvis vi kan realisere drømmen om et nationalt trænings- og uddannelsescenter i Danmark.

Elite og bredde
Den evige elite-bredde problematik anser Bo Jensen ikke for at være speciel problematisk. I stedet for at se elite og bredde som hinandens modsætninger, ser han dem snarere som hinandens forudsætninger.

– Det er altså ikke en diskussion om enten/eller, men om både/og. Kunsten er at finde den optimale balance, hvor eliten og bredden begge kan udvikle sig, uden at det ene område udsultes, hvad angår økonomi og ressourcer. Men jeg erkender, at det kan være svært, specielt i krisetider, at finde denne balance, siger Bo Jensen.

Skal der generelt ske omstruktureringer i Badminton Danmark?

– Ja, der er allerede besluttet enkelte omstruktureringer i Badminton Danmark, bl.a. ved at tilføre flere ressourcer til områderne ‘klubservice’ og ‘forretningsudvikling’. Men jeg vil godt understrege, at jeg kommer ikke for at revolutionere Badminton Danmark.

– Jeg kommer for sammen med den øvrige organisation at bidrage til en forstærket udviklingsproces, hvor vi i takt med at midler og ressourcer tilvejebringes, fortsat udvikler dansk badminton til gavn og glæde for vores mange medlemmer, klubberne og ikke mindst nationen, når vi ved fremtidige EM, VM og OL henter flere medaljer hjem til vores internationalt set lille land, slutter Bo Jensen.

På næste side kan du se et komprimeret udgave af Bo Jensen CV

Læs også

Badminton Danmark svinger sablen: U13-landsholdet nedlægges

Badminton Danmark ændrer strukturen omkring ungdomslandsholdene, hvilket blandt andet betyder, at U13-landsholdet snart er en …