Giver store titler, sejre og events flere medlemmer?

Loading

Giver store titler, sejre og events flere medlemmer?

Får vi flere badmintonspillere og -medlemmer, når eliten vinder store titler og der afholdes store events i Danmark?

Kan man spore en inspirationseffekt, en
trickle down-effekt? Eller er der måske lige frem for de ikke-aktive nærmere tale om en ’fremmedgørelseseffekt’, hvor eliteudøvernes præstationer afskrækker potentielt aktive?

Læs mere i denne analyse fra juli 2017 af Rasmus K Storm med flere fra Idrættens Analyseinstitut, der har givet tilladelse til min benyttelse her:

(Forøvrigt, fra rapportens side 4: “Pris: Rapporten kan downloades gratis i vidensbanken på www.idan.dk”)

Læs evt fra side 17 fra afsnittet “Tre konkrete nedslag” (om håndbold, badminton og svømning) eller siderne 21-23 om badminton specifik.

Her er nogle af rapportens hovedresultater (fra side 28-31):

•Eliteidrætsevents rekrutterer ikke i sig selv nye medlemmer eller aktive pr. automatik, men eventaktører kan forsøge at sælge en ide om deltagelse til udeforstående før, under og efter eventen.

•Rekrutteringsindsatsen skal være lokalt forankret med gode ledere, mentorer og instruktører tilknyttet. Hvis de rette personer ikke er tilknyttet, fungerer rekrutteringen ikke.
(Min kommentar: der er brug for frivillige. I)

•En national eller international bredde- eller eliteidrætsevent kan skabe et ’lysglimt’ og synlighed, og det kræver ofte national (og evt. international) koordinering og sparring at optimere synligheden. Der skal dog stadig være plads til fleksibilitet lokalt.

•En event kan skabe kortsigtet rekruttering, men et langsigtet fokus på fastholdelse er altafgørende, hvis effekten skal være varig. Eventen kan fungere som katalysator for udvikling af tilbud og attraktive miljøer, tilknytning af de rette personer osv. Permanente klub- eller aktivitetstilbud – herunder tilbud om socialt fællesskab – skal afspejle de interesseredes behov. Den gode introduktion for nye medlemmer og udøvere er meget afgørende for den langsigtede effekt.
(Min kommentar: et lokalt og levende klubmiljø og -tilbud er afgørende)

•Mennesker gør forskellen i sidste ende. Nuværende medlemmer eller udøvere (netværkseffekten) er formentlig den vigtigste kilde til rekruttering i dagligdagen, men også ved events. Engagement af disse vigtige ambassadører er vigtigt.
(Min kommentar: der er brug for frivillige. II)

•Sideevents og sideaktiviteter før, under og efter en stor sportsevent kan fungere som en smagsprøve og introduktion til de varige aktiviteter og tilbud. Det kræver dog ofte et forløb over flere uger at skabe en effektiv rekruttering.
(Min kommentar: langsigtet arbejde virker, men er krævende. Klap jeres frivillige – de gratis trænere, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, engagerede forældre og alle de andre, det giver en hånd med på skulderen, sig tak, gerne ofte, og prøv at minimer utilfredshed og narcissismen. Der er brug for frivillige. III)

•Sportsevents og faste idrætstilbud kan med fordel kombineres med andre kulturelle aktiviteter, og stemningen bør være uformel og festlig – dog uden at gå på kompromis med, at der skal være god plads til at prøve idrætsaktiviteten.
(Min kommentar: husk legen. Det skal være sjovt)

•I tilrettelæggelsen af rekrutteringsinitiativer er målgruppetænkning, plads til kreativitet og gennemtænkt markedsføring centrale parametre. Målgrupperne kan variere fra lokalområde til lokalområde, men der skal være taget stilling til dem.

•Udbydere af idrætstilbud – herunder idrætsforeninger – skal have modet til at glemme sig selv og egne interesser og sænke barren for nye medlemmer og udøvere, fx ved at tilpasse aktiviteten til nye målgrupper. Kombinationen af ordet ’rigtig’ og idrætsgrenens navn er ofte en hæmsko for rekruttering. Alle varianter af den primære aktivitet er således lige rigtige. Det kræver dermed også en kulturforandringsproces flere steder at tage imod nye medlemmer og udøvere.
(Min kommentar, nok mere et forslag: lav regelmæssige, “åbne” tilbud, hvor I åbner jeres hal for alle, også ikke-medlemmer, gratis)

•Brug af data fra breddedeltagere i åbne sportsevents og tilhørende rekrutteringsaktiviteter er afgørende for opfølgning, feedback og analyse. Arrangørers feedback er også central for spredning af best practice-cases og gode erfaringer efterfølgende.

Min afsluttende kommentar.

En del vil sikkert sige: “Det vidste vi godt allerede!”. Men nogle ting, fakta, sandheder må bare gentages med jævne mellemrum. Tak for din interesse og tålmodig. Må endelig gerne deles (hvis du synes, den har værdi)

Per Damkjær Juhl
Vordingborg Badminton Klub
Team Storstrøm

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.