The Dark Art of Tactics in Badminton 

Loading

(English version below ⬇️⬇️⬇️ )

……Når dommerne ikke giver gult, rødt eller sort kort, selvom adfærden på banen strider mod skrevne regler, som fx……

▪️Trække tiden I.
Mellem hver duel. Hver gang. Langt ud over det rimelige. 

▪️Trække tiden II.
Tørre sig med håndklædet og efterlade det hængende en smule udover kanten, hvorpå dommeren beder spilleren gå tilbage for at lægge hele håndklædet i kassen. 

▪️Trække tiden III.
Finde det mindste stykke fjer på banen og bære det ud af banen. 

▪️Trække tiden IV.
Række håndfladen frem mod dommer for at sige “undskyld undskyld jeg trækker tiden – det var slet ikke min mening” – gå til servefelt, banke sko, host host, ret på halskæden, hånd op igen for at sige “vent vent jeg skal jo lige være klar igen igen ” 😂😂 (Rikke Broen Thomsen, Tak!😉)

▪️Trække tiden V.
Ved ødelagt opstrengning at klippe én streng ad gangen.

▪️Få tørret banen I. 
Bede om at få tørret banen. 

▪️Få tørret banen II. 
Lægge sig på gulvet, for at få tørret banen og få mere tid. 

▪️Coolspray-finten!
Bede om lægehjælp og få coolspray. Den fantastisk coolspray!

▪️Tage pauser.
Gå ud og tørre og drikke uden at spørge dommer. For derefter ikke at forstå dommeren. 

▪️Boldskifte I. 
Skifte bold efter hver duel, selvom den intet fejler. 
……den har ungdommen (og mange af os andre også) taget til sig!

▪️Boldskifte II. 
Skifte bold – efter drik og tørring. 

▪️Tage en challenge. 
Selvom bolden er klart ude/inde. 

                                            ◾️                         

The Dark Art of Tactics in Badminton

……when the umpire does not give a yellow, red or black card, even if the behavior on the court is against the written rules, like….. ⬇️⬇️⬇️

▪️Time wasting I. 
Between each point. All the time. Way beyond what is reasonable.

▪️Time wasting II. 
Use of the towel, leaving it hanging a little beyond the edge, whereupon the umpire asks the player to go back to put the whole towel in the box.

▪️Time wasting III. 
Find the smallest piece of feather on the court and carry it off the court.

▪️Time wasting IV. 
Show your palm towards the umpire to say “sorry sorry I’m taking my time – that was not my intention at all” – go to the court, tap shoes, cough cough, correct the necklace or hair, hand up again to say “wait wait I’m going to be ready again again” 😂😂

▪️Time wasting V.
In case of broken stringing, cut one string at a time.

▪️Get the court wiped I.
Ask to have the court dried.

▪️Get the court wiped II.
Lie down on the court to have it dried to gain more time.

▪️The Coolspray Trick ! 😂
Ask for medical help and get coolspray. The fantastic, even magical coolspray!

▪️Take a break. 
Go out and dry and drink without asking the umpire. To then not understanding the umpire. 

▪️Change of shuttle I.
Change the shuttle after each point, even if it is not at all necessary. 

▪️Change of shuttle II.
Change the shuttle – after drinking and using the towel.

▪️Take a challenge.
Even if the shuttle is clearly out/in.

This is only for fun!…..or is it? ¯\_(ツ)_/¯

“Don’t play with my world
Don’t mess with my mind”.
Depeche Mode “My Cosmos Is Mine”

Badmintonbladet 💥 Per Damkjær Juhl

Læs også

FZ FORZA Nantes International • 3 x Guld!

FZ FORZA Nantes International Challenge 2024 • 3 🇩🇰Finaler ➡️ 3 x🏆 og 1 x🥈‼️🍾🥂⭐️ …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.