The Dark Art of Tactics in Badminton 

Loading

……Når dommerne ikke giver gult, rødt eller sort kort, selvom adfærden på banen strider mod skrevne regler:

Trække tiden I.
Mellem hver duel. Hver gang. Langt ud over det rimelige. 

Trække tiden II.
Tørre sig med håndklædet og efterlade det hængende en smule udover kanten, hvorpå dommeren beder spilleren gå tilbage for at lægge hele håndklædet i kassen. 

Trække tiden III.
Finde det mindste stykke fjer på banen og bære det ud af banen. 

Trække tiden IV.
Række håndfladen frem mod dommer for at sige “undskyld undskyld jeg trækker tiden – det var slet ikke min mening” – gå til servefelt, banke sko, host host, ret på halskæden, hånd op igen for at sige “vent vent jeg skal jo lige være klar igen igen ” 😂😂 (Rikke Broen Thomsen, Tak!😉)

Få tørret banen I. 
Bede om at få tørret banen. 

Få tørret banen II. 
Lægge sig på gulvet, for at få tørret banen og få mere tid. 

Coolspray-finten!
Bede om lægehjælp og få coolspray. Den fantastisk coolspray!

Tage pauser.
Gå ud og tørre og drikke uden at spørge dommer. For derefter ikke at forstå dommeren. 

Boldskifte I. 
Skifte bold efter hver duel, selvom den intet fejler. 
……den har ungdommen (og mange af os andre også) taget til sig!

Boldskifte II. 
Skifte bold – efter drik og tørring. 

Tage en challenge. 
Selvom bolden er klart ude/inde. 

                                            ◾️                         

The Dark Art of Tactics in Badminton

……When the umpire do not give a yellow, red or black card, even if the behavior on the court is against the written rules:

Time wasting I. 
Between each point. All the time. Way beyond what is reasonable.

Time wasting II. 
Use of the towel, leaving it hanging a little beyond the edge, whereupon the umpire asks the player to go back to put the whole towel in the box.

Time wasting III. 
Find the smallest piece of feather on the court and carry it off the court.

Time wasting IV. 
Show your palm towards the umpire to say “sorry sorry I’m taking my time – that was not my intention at all” – go to the court, tap shoes, cough cough, correct the necklace or hair, hand up again to say “wait wait I’m going to be ready again again” 😂😂

Get the court wiped I.
Ask to have the court dried.

Get the court wiped II.
Lie down on the court to have it dried to gain more time.

The Coolspray Trick ! 😂
Ask for medical help and get coolspray. The fantastic, even magical coolspray!

Take a break. 
Go out and dry and drink without asking the umpire. To then not understanding the umpire. 

Shuttle exchange I.
Change the shuttle after each point, even if it is not at all necessary. 

Shuttle exchange II.
Change the shuttle – after drinking and using the towel.

Take a challenge.
Even if the shuttle is clearly out/in.

This is only for fun!…..or is it? ¯\_(ツ)_/¯

“Don’t play with my world
Don’t mess with my mind”.
Depeche Mode “My Cosmos Is Mine”

Badmintonbladet 💥 Per Damkjær Juhl

Læs også

Anden runde i Badmintonligaen….

Gårsdagens 5 Badmintonliga-kampe. Næste runde er allerede på fredag den 22. september. Fakta: De yngste14.11.2007 …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.