En formandskandidat fortæller….

Loading

“Kære badmintonleder

Som du sikker ved er der snart valg til hovedbestyrelsen i Badminton Danmark. Du er en af dem, der er med til – direkte eller indirekte – at afgøre den fremtidige retning for badminton i Danmark. Derfor skriver jeg til dig nu. Som en af Formandskandidaterne, vil jeg gerne fortælle dig lidt om mine holdninger og baggrund.

Min motivation for mit Formandskandidatur er ikke blot, at vi skal bygge videre på den positive udvikling indenfor badmintonsporten de sidste mange år, men i endnu højere grad understøtte, hjælpe og igangsætte yderligere udvikling og tiltag for at forbedre vores dejlige sport til fremtiden.

På nedenstående link kan du se min video, hvor jeg fortæller om min baggrund for at stille op som Formand for Badminton Danmark samt hvilke konkrete tiltag jeg vil iværksætte, hvis jeg bliver valgt.

Jeg vil sætte stor fokus på kommunikation, involvering og inddragelse af klubber og kredse. Vi skal i Badminton Danmark være væsentlig bedre til at kommunikere og inddrage – og ikke blot informere. Det handler om at vi synliggør arbejds- og beslutningsprocesser ved fremtidige udviklingstiltag, og dermed give bedre mulighed for at klubber involverer sig. Vi skal derfor blive bedre til at inddrage klubber og kredse allerede fra starten af beslutningsprocesser og udviklingstiltag.
Vi har bl.a. haft succes med denne form for inddragelse og involvering i budgetfasen for udvalgene i Badminton Danmark, hvor jeg har haft fornøjelsen af at være politisk økonomiansvarlig. Førhen blev disse beslutninger oftest besluttet af hovedbestyrelsen fra år til år, men det er nu ændret til en mere dialogbaseret proces med inddragelse og involvering af udvalgsformænd og /-kvinder, hvor vi både afholder fællesmøder og individuelle møder med fokus på budgetlægningen set i relation til aktiviteter og udvikling. Jeg håber meget, at de erfaringer vi sammen har fået fra denne proces, kan bruges i andre lignende beslutningsprocesser og ser meget frem til dialogen. Sammen kan vi træffe bedre beslutninger, og finde fælles løsninger.

Igangsætte proces for at få belyst hvilke konkrete initiativer, tiltag, ændringer og forandringer der kan igangsættes og udføres, for at gøre det mere simpelt og lettere for klubberne og spillerne.

Etablering af Divisionsforening, hvor dennes bestyrelse vil være med i de løbende drøftelser omkring DH-turneringen samt når der diskuteres visioner, udvikling og ændringer af denne.

Fokus på at imødegå både den samfundsmæssige og badmintonmæssige centralisering i Danmark, således at vi sammen sikre at badmintonsporten fastholdes og udvikles i hele Danmark og ikke blot i de store byer.

Baggrund og erfaring
Jeg har stor erfaring med at drive, lede og udvikle organisationer – både idrætsforeninger og kommercielle virksomheder. Jeg har ledelseserfaring fra organisationer på både klub-, kreds- og forbundsniveau. Yderligere har jeg et stort politisk netværk samt indsigt i og kendskab til vores vigtigste strategiske samarbejdspartnere i DIF og DGI på både nationalt og lokalt niveau.

Badmintonrødder
Mine rødder i badmintonsporten er klubberne og kredsene. Jeg har i 24 år, siden 1996, været frivillig i Gladsaxe Søborg Badmintonklub, hvor de seneste 17 år, fra 2003 og frem, har haft fornøjelsen af at være formand. I de seneste 5 år har jeg yderligere været Formand for Badminton København og indtrådte dermed i Hovedbestyrelsen i Badminton Danmark, hvor jeg i 2016 blev valgt til posten som økonomiansvarlig.

Jeg ser frem til at deltage i jeres Repræsentantskabsmøde i Badminton Sjælland på onsdag den 12.august i Taastrup, hvor jeg yderligere vil præsentere mit kandidatur samt ønsker en konstruktiv og spændende dialog sammen med jer om fremtiden for Badminton Danmark.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til mit kandidatur er du meget velkommen til at kontakte mig pr. e-mail boye@firkant.net eller pr. tlf. 2176-5161

Venlig hilsen
Kristian Boye Nielsen”

Læs også

Bare et tilfældig år – 2015 og All England

All England 2015 (og lidt om AE2013 og AE2014……og OL 2024) Lin Dan, 31 år …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.