Foto: @Per Damkjær Juhl

Fra drøm til handling til realitet

Loading

Udgivet første gang i BadmintonBladet den 3. august 2016 

Når man møder tomrummet, enten i sig selv eller derude i virkeligheden, så kan man enten resignere og lade stå til, eller gå ind i det og forsøge at fylde tomrummet ud. 

Med Team Storstrøm har vi gjort det sidste. 

Det er almen kendt, at vores område – Sydsjælland, Lolland og Falster, har oplevet og fortsat oplever et markant medlemsfald, hvilket betyder en skrantende holdturneringen og generelt tynde årgange, med undtagelse af veteransegmentet, som der ikke er meget fremtidsperspektiv i. 

Da jeg foråret 2013 overtog ansvaret som ungdomsformand i Vordingborg Badminton Klub efter Gitte, der havde rigeligt at se til i sit liv og iøvrigt havde tilført ungdomsafdelingen fornyet energi, havde jeg virkelyst. Også udover Vordingborghallens rammer fra 1951. 

Således indbød jeg i april 2013 alle klubber indenfor en 25 kms radius til et klubsamarbejdsmøde med følgende overskrift i mailen: “En drøm om et badmintonsamarbejde”. 

Midt i maj 2013 havde jeg den første kontakt med Suzanne Wittrock fra Præstø. 

Den 20. juni 2013 mødtes 5 klubber – Præstø, Storstrømmen Kippinge, Stubbekøbing, Ønslev-Eskildstrup og Vordingborg i klublokalet i Vordingborghallen og blev enige om følgende agenda: fælles månedlig træning på tværs af klubber for udvalgte spillere, egne begynderstævner og træningsarrangementer med kendte spillere. 

Jeg forsøgte at indbyde til flere møder det efterår, men klubberne kunne ikke af forskellige årsager og min motivation løb tør. I stedet koncentrerede jeg mig om Vordingborg Badminton Klub. Som ungdomsformand, danmarksseriespiller og veteran. 

Det store tomrum var der stadig, men blev skubbet i baggrunden af den nære verden og fyldt ud af min egen glæde og engagement i selve spillet. 

I løbet af 2014 fik jeg mere kontakt med Suzanne, og vores snakke og mailudvekslinger om de fælles frustrationer, drømme og ideer om klubsamarbejde intensiveredes i løbet af foråret og sommeren 2015 og udmøntede sig i den første træningslejr med ekstern træner, spillere fra flere klubber og overnatning i Vordingborghallen lørdag-søndag den 10.-11. oktober 2015. 

Derfra så vi os ikke tilbage og “the rest is history”. Kunne jeg slutte med at sige. Men det gør jeg naturligvis ikke. 

Den ene træningslejr blev til tre, det navnløse klubsamarbejde blev først til Flere Fjer, primært af to grunde – en invitation fra Ole Colberg til at fortælle herom overfor UngdomsEliteUdvalget – et møde der virkelig sparkede energi og tro ind i Suzanne og jeg, og en ansøgning til Møns Bank om prisen for årets forening (som vi fik og tilmed 12.500 kr). Flere Fjer blev via flere møder til Team Storstrøm, dannet af en række klubber, der valgte at forpligte sig og etablere en styregruppe. 

Styregruppen består nu af badmintonklubberne i Haslev, Nr Alslev, Præstø, Stubbekøbing, Toksværd, Ønslev-Eskildstrup og Vordingborg. 

Hvor er vi nu? 

Vi holder reception lørdag den 13. august 2016 kl 13.13 i Vordingborghallen. 

Vi har indbudt Vordingborg Kommune, der har været særdeles rundhåndet med økonomiske midler, Badminton Danmark og DGI, der har været gavmild med opmærksomhed og opbakning, alle klubber i området og generelt alle interesserede. 

Samme dag afholdes endnu en træningslejr, denne gang rettet mod områdets bedste og lørdag eftermiddag under ledelse af U15 landstræner Rune Ulsing, der også repræsenterer projektets samarbejdsklub HBC Hvidovre. 

Træningslejre som denne er et af projektets tre primære fokusområder. 

Det andet er en ungseniortræning, hvor områdets U19-25 årige tilbydes en træning ca. hver fjerde lørdag i 3 timer i Vordingborghallen. I efteråret 2016 vil tidligere topspiller Line Damkjær Kruse være træner. 

Det tredje er en ugentlig 1)Elite-, Mester- og A-række og 2) BCD træning i Vordingborghallen, hvilket vi stadig arbejder ihærdigt på at få på plads. Måske til september 2016. Måske først i 2017. 

Vi har haft held og masser af medvind. En god opbakning fra Vordingborg kommune, Badminton Danmark og DGI. Mange frivillige kræfter og indtil videre også dygtige trænere til vores afholdte træningslejre. 

Men held og medvind gør det ikke alene. 

Der ligger mange timer, tanker, snakke og handlinger bag. Man skal turde gå ind i tomrummet med risiko for fejl og fiasko. Den risiko lurer stadig. 

Vi gør dog noget. Vi forsøger at skabe noget for spillere og klubber, ikke som et konkurrerende tilbud, men som et ekstra tilbud, fremfor at se på, beklage sig og resignere. 

Vi håber, at flere klubber vil vise deres interesse og tage del, men ved også, at det er et møjsommeligt og langvarigt arbejde at skabe tillid og samarbejde. 

Alle er meget velkomne. Ingen er for store eller for små. 

Per Damkjær Juhl

Team Storstrøm

Inspiration “Det er saaledes i Verdens Øine farligt at vove, og hvorfor? Fordi man saa kan tabe. Men det ikke at vove, det er klogt. Og dog, ved ikke at vove kan man just saa forfærdelig let tabe, hvad man dog, hvor meget man end tabte, vanskeligt tabte, og i ethvert Tilfælde aldrig saaledes saa let, saa ganske som var det ingenting – sig selv. Thi har jeg vovet forkeert, nu vel, saa hjælper Livet mig med Straffen. Men har jeg slet ikke vovet, hvo hjælper mig saa? Og naar jeg ovenikjøbet ved slet ikke i høieste Forstand at vove (og at vove i høieste Forstand er just at blive opmærksom paa sig selv) feigt vinder alle jordiske Fordele – og taber mig selv!” (Søren Kierkegaard) 

Eller bare den kendte omskrivelse/oversættelse: at vove er at tabe fodfæste en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv. 

Læs også

Malaysia Masters • D6 • Finaler • Verdensrangliste • “….. Denmark will have 2️⃣ in Top 15 with Kjær/Søgaard’s new milestone!”

The Danish Daddies, Tim & Brian, Astrup fra Videbæk og Skaarup fra Odder vinder deres …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.