HU støtter Kristian Hedelund som holdturneringsansvarlig i Badminton Danmarks hovedbestyrelse

Loading

Der er et godt og velfungerende samarbejde mellem Holdturneringsansvarlig Kristian Hedelund og Holdturneringsudvalget (HU). Vores gode samarbejde bygger på gensidig respekt og gode faglige diskussioner, hvilket har været tilfældet i de to år, hvor Kristian har været holdturneringsansvarlig.

Der bliver i samarbejdet værnet om den politiske og demokratiske proces i forbindelse med ændringer og forslag til ændringer i DH-turneringen. Det er vigtigt for os, at beslutningerne bliver truffet efter dialog og saglig nuanceret debat med input fra klubberne, hvilket står tydeligt med det grundige arbejde, der blev gjort i 2021-22 i forbindelse med HU’s forslag om strukturændringer i DH-turneringen.

Kristian har igennem de to år været loyal overfor HU og bidraget til et meget åbent samarbejde mellem HB og HU. Et samarbejde, hvor der er blevet lyttet til hinanden – begge veje, for at sikre et nuanceret beslutningsgrundlag, inden beslutningerne træffes. Dette er strukturændringsarbejdet et klart bevis på.

Sådan var det ikke i årene forud, hvor beslutninger vedr. DH-turneringen (Badmintonligaen og 1. div.) blev truffet af enten HB eller i administrativt nedsatte udvalg uden inddragelse af HU. Formanden for HU fik dog, efter egen anmodning, lov til at deltage i den afsluttende del af ændringsprocessen. 

Der har i de senere år været lavet mange ændringer i 1. div. og Badmintonligaen med antal kampe, afvikling og format, men der har i mange år ikke været nogen ændringer fra Danmarksserien (DS) til 2. div., hvor størstedelen af spillerne deltager i holdturneringsbadminton. Bredden i dansk badminton er grundstenen for talentudvikling og senere eliten.

Ændringerne i Badmintonligaen og 1. div. havde medført nogle uhensigtsmæssigheder i 2. div. til DS, og vi havde i HU et samlet bud på, hvordan nogle af disse problemer kunne løses. I processen blev klubber og andre interessenter løbende orienteret, og der blev holdt informationsmøder inden en grundig høring blev igangsat. På baggrund af det grundige arbejde med klubberne blev forslaget om strukturændringerne lavet om, så de passede til klubbernes ønsker og holdninger. 

Foruden HU har Kristian også selv været foregangsmand i processen med inddragelse af klubberne med informationsmøder og høringer.

DH-turneringen er rygraden i dansk badminton, og har til formål at understøtte badminton på alle niveauer ude i klubberne for at skabe glæde og fællesskab. Derfor er det også vigtigt, at der tages hensyn til alle, og struktur og regler tilpasses, så det understøtter glæden ved badmintonsporten på alle niveauer.

Naturligvis er det ikke muligt at opfylde alles ønsker, da en del er modsatrettede, men der skal tages nødvendigt og passende hensyn til så mange som muligt.

I HU er det sådan vi gerne vil arbejde, og det giver samarbejdet med Kristian os mulighed for at gøre, så vi som fagudvalg kan fokusere på at lave den bedst mulige holdturnering og udvikle den til glæde og gavn for alle klubber og spillere.

Hvis Kristian ikke genvælges som Holdturneringsansvarlig, er vi i HU alvorligt bekymret for, at det åbne og tillidsfulde samarbejde mellem HB og HU vil stagnere, eller endnu værre, falde tilbage til tidligere tiders topstyrede og udemokratiske kultur. Dette vil ikke være til gavn for badmintonsporten som helhed.

Det fremtidige samarbejde

HU udarbejdede i 2022 korte og præcise strategier for Badmintonligaen, 1. division samt 2. div. til Danmarksserien. Strategierne var baseret på Badminton Danmarks værdier, og de var i høring hos klubberne rundt i landet. I forlængelse af disse strategier vil HU i samarbejde med Kristian arbejde videre med udviklingen af badmintonsporten ved at skabe bedre forbindelse mellem kredsenes turneringer og DH-turneringen. Dette skal ske i samarbejde med klubber, kredse og øvrige udvalg, så vi i fællesskab finder de mest optimale og værdiskabende løsninger på udfordringerne rundt landet.

En forudsætning for et godt samarbejde med klubber, kredse og øvrige udvalg er tydelig og klar kommunikation, som vi fra HU’s side vil have fokus på fremadrettet. Der er allerede konkrete tiltag på vej, som forventes at forbedre kommunikationen mellem HU og klubberne.

Vi ønsker at bidrage med vores erfaring og kompetencer til udvikling af sporten med alle forslag og tiltag, der kan sikre fremgang. Det skal bare ikke ske på bekostning af de få, de små og dem, der ikke nødvendigvis går forrest og råber højest.

I HU har vi p.t. det mest velfungerende og kompetente udvalg i mange år. Udvalgserfaringen andrager samlet 40 år. Udvalgsmedlemmerne har mange forskellige kompetencer og baggrunde, der sikrer en nuanceret dialog om og belysning af alle de emner vi arbejder med og behandler. Vigtig erfaring og garant for kontinuitet i en tid, hvor der på mange andre fronter i BD er opbrud, hurtig udskiftning og mange ændringer inden for få år.

Vi stiller os bag Kristian Hedelund og glæder os til at fortsætte det gode samarbejde om udvikling af sporten til gavn for alle, der glædes ved badminton.

På vegne af HU,

Jesper Kamp

Formand

Læs også

FZ FORZA Nantes International • 3 x Guld!

FZ FORZA Nantes International Challenge 2024 • 3 🇩🇰Finaler ➡️ 3 x🏆 og 1 x🥈‼️🍾🥂⭐️ …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.