Hillerød Badmintonklub kickstarter 5-årigt talentudviklingsprojekt

Loading

På et forælder/spillermøde afholdt lørdag den 12. august 2017 informerede formand Lars Østergaard om klubbens nyeste initiativ omkring talent-udvikling, der skal tage udgangspunkt i et træningsmiljø, der er sjovt og udfordrende, således at man som ungdomspiller i klubben får mulighed for at udvikle sit fulde potentiale som badmintonspiller.

Projektet bygger videre på klubbens tidligere iværksatte udviklingsarbejde, der blandt andet har medført at Hillerød Badmintonklub blev udnævnt til årets Ungdomsafdeling i 2016 af Badminton Danmark. Dette har også givet resultater ved at klubben i sidste sæson vandt Sjællandsmeterskabet i U11 og U13, og på landsplan var helt i top i forhold til antallet af elite-række-spillere.

Fundamentet har været “den røde tråd strategien”, der er en handlingsplan for hvorledes vi har fokus på rekruttering, fastholdelse og udvikling af spillerne. Hermed ønsker vi at fastholde ungdomspillerne, ved at tilbyde et sjovt og udfordrende trænings-miljø, der skaber grobund for et godt kammeratskab med masser af gode fælles oplevelser. Håbet er så at man vælger at forblive som spiller i klubben frem til senior niveau.

Hele projektet har taget 1½ års forarbejde med udarbejdelse af handlings- og strategiplaner, møder med repræsentanter fra Hillerød Kommune, Hillerød Elite/ Byskolen i Hillerød og Badminton Danmark. Så der er lagt mange timer i planlægning, som nu i denne sæson bliver spændende at gøre til virkelighed.

Første skridt har været, at bestyrelsen har lavet en ny halplan, hvilket har muliggjort at ungdomspillerne kan træne alene i hallen uden banelejere. Dette giver mulighed for nye og spændende trænings-tiltag og hermed et forbedret trænings-miljø.

Ændringerne i halplanen har udfordret en del banelejere, men generelt er vurderingen, at ændringerne er blevet modtaget med god forståelse, hvilket der skal lyde stor ros til klubbens berørte medlemmer for.

Næste skridt bliver, at få mere kvalitet ind i træningerne. Altså kvalitet fremfor kvantitet, og en optimering af selve træningen. Dette sikrer vi netop ved at implementere Badminton Aldersrelaterede Træningskoncept, BATK, som er retningslinjer udarbejdet af eksperter fra Badminton Danmark og Team Danmark.

Målet er at implementere så mange af disse retningslinjer som muligt i klubben allerede i denne sæson, og i de kommende 3-5 sæsoner gøres løbende status og justerers ud fra indkomne erfaringer.

Overordnet kommer træningerne til handle om, at skabe rammerne for at børn og unge får mulighed for at udvikle deres fulde potentiale som badmintonspillere. Dette udviklingsarbejde kommer til at tage tid, og er en længere proces, der tager flere år. Derfor skal den daglige træning være inspirerende og sjov, så de unge talenter fastholdes og derigennem udvikles.

Struktureret og velgennemtænkt træning er derfor et must, og derfor har vi tænkt innovativt og vil forsøge at udfordre spillerne på en ny og positiv måde.

Som et helt ny tiltag vil vi arbejde med individuelle tekniske og taktiske fokusområder gennem videoanalyser flere gange over sæsonen. Denne tilgang er helt ny at gennemføre så massivt på klubplan, så det bliver spændende, at se hvilken muligheder dette åbner op for.

I skrivende stund indkøbes endvidere styrketrænungsidstyr og agility udstyr, så spillerne får nye redskaber at træne med og oplever nye sjove tiltag i den daglige træning.

Nyt bliver det også at der på en mere struktureret måde kommer fokus på kost, coaching og mental træning med forskellige inspirerende foredrag/workshops løbende hen over sæsonen. Hermed er ønsket også at få indraget forældre-gruppen yderligere i klubbens arbejde, så de direkte eller indirekte bidrager til deres eget børns udvikling.

Hillerød Badmintonklub har arbejdet hårdt på at badminton kunne blive godkendt som en prioriteret idrætsgren i Hillerød Kommune, og hermed blive en del af Hillerød Elite.

Vi har nu opnået denne godkendelse og 5 ungdomspillere er optaget i Eliteklassen fra 7- til 9. klassetrin på Byskkolen i Hillerød. Hermed skal klubben afholde morgentræning for 8-10 ungdomspillere en gang ugentligt, og 2 gange ugentligt deltager Eliteeleverne også i fysisk motorisk basistræning med den meget anerkendte fysiske træner Mats Mejdevi i Frederiksborgcentret. Morgentræningen med badminton varetages af klubbens kinesiske træner Zheng Yu Zhu, og vil være et 3 årigt samarbejde med Team Danmark, der hermed også yder et økonomisk støtte hertil.

Til at implementere alle disse spændende tiltag har klubben ansat en yderst kompetent træner i Morten Dannerfjord, som har den rette profil og CV til at virkeliggøre dette Talentudviklingsprojekt. Han har stor erfaring i udviklingsarbejde af ungdomspillere og har videoanalyse som et specialeområde. Klubben glæder sig til et spændende samarbejde.

Hermed har klubben som noget helt banebrydende i klubudviklingsarbejde bevidst afsat et større økonomisk beløb til administrative opgaver og få opsat de rammer der kræves for at få kickstartet de mange spændende initiativer og store ambitioner.

På sigt vil målet for Hillerød Badmintonklub være at løfte udviklingsmuligheder for badmintonsporten i hele Nordsjælland, og klubben er aktuelt i dialog med Talentudviklingschef Bo Ømosegaard fra Badminton Danmark om at blive Talentklub i denne del af regionen. Badminton Danmark står hermed til rådighed med at give kompetent rådgivning og sparring omkring klubbens udviklingsarbejde.

Et samarbejde der på sigt skulle give mulighed for et breddere samarbejde med de omkringliggende klubber, der herved skal have mulighed for at stifte bekendtskab med BATK. Samarbejdsaftalen med Badminton Danmark vil i så fald i første omgang forløbe over en 3 årig periode.

Økonomisk er der afsat en beløbsramme på 500.000 svarende til 100.000 kroner per år de næste 5 år. Dette skal sikre at vi kan ansætte kompetente trænere, der kender BATK, og forstår sig på at lave struktureret og udviklende træning gennem flere år.

Således er der lagt i støbeskeen, at der fra næste sæson skal ansættes en Sportschef, der skal fastholde de spændende nye tiltag og udvikling de kommende år af klubben.

Pressemeddelelse fra Lars Østergaard, Hillerød Badmintonklub

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.