Referat af årsmøde i Badminton Sjælland!

Loading

Årsmøde i Badminton Sjælland onsdag 24. april kl 19.00-ca 22.00 i Taastrup Idrætscenter.

29 deltagere fra 14 klubber.

Hvad skete der?

Et forsøg på et kortfattet, fyldestgørende referat!Kenneth Højlund, formand i Solrød Strand Badmintonklub, havde stillet et forslag. Som advokaten i bestyrelsen gjorde opmærksom på, kunne forslaget ikke på mødet føre til en vedtægtsændring, men udelukkende blive ført til protokol, og den nye bestyrelsen kunne herefter beslutte at efterleve forslaget eller fortsætte som hidtil. Se link med forslag ⤵️

På mødet blev der stemt om forslaget og afstemningen endte på 9-9.

Den nye bestyrelse besluttede at fortsætte den bestående linie – at bruge midler på at støtte en lille gruppe subelite-spillere blandt seniorerne – se foto, så de kan deltage i (primært/udelukkende?) udenlandske turneringer. I 2023 kostede den gruppe netto 200.000 kr.


Som det er lige nu, så bestemmer formand Anders Nielsen egenrådigt, med udgangspunkt i de nedskrevne forudsætninger – se foto, hvem der kan blive optaget i subelite-gruppe og dermed opnå økonomisk støtte. Magtens tredeling samlet i én person.


Primært 3 klubber drager nytte af denne ordning (Greve, Solrød og Værløse) og som Kenneth gjorde tydeligt opmærksom på, så støtter de sjællandske klubber, både i kraft af deres tavshed, og de 9 stemmer, denne fordeling. Jeg vil gerne understrege – det gør jeg ikke, hvilket jeg også sagde højt på mødet. Jeg synes det er en yderst forkert prioritering, i en årelang periode med medlemsnedgang.

Analyse af Sung Jakobsen ⤵️🙏🏻🇩🇰‼️
Det blev også besluttet, at allokere penge til et forsøg a la “Bornholmer projektet”. På klippeøen i øst har de over en 3 årig periode ansat Philip Fagralid til, i samarbejde med den lokale DGI konsulent at gøre noget ekstra for badminton. Med økonomisk fra bla lokale sponsorer, Badminton Danmark og Badminton Sjælland.

🫵🏻 Med det formål, og med det formål alene, gik jeg ind i bestyrelsen! Jeg håber på støtte og hjælp, også praktisk, fra de tilstedeværende klubber og specielt fra alle de sjællandske klubber, der ikke var mødt op‼️

Den nye bestyrelse gav mundtligt tilsavn til, at et hensat beløb i regnskabet (var det 100-200.000 kr?) kunne bruges til at hjælpe især breddeklubberne i arbejdet med stoppe nedgangen i medlemstallet og meget gerne vende udviklingen. BS har ved den seneste opgørelse mister 1.319 medlemmer! Se foto (taget fra Sungs analyse. Se længere oppe!).

Det beløb kunne så have været 200.000 kr højere! Husk det.

Og så ville der næsten være penge til at ansætte en person, der kunne arbejde på vegne af de sjællandske klubber for at stoppe medlemsflugten, og som i flere år har været min drøm. Gerne som et 3 årigt projekt! Som minimum.

Nu bliver de store opgaver at finde finansiering til en fuldtidsløn i 3 år – hvis det står til mig!, en person til opgaven, hvad opgaven reelt er og hvordan den skal udføres.

Det kunne være, hvert år at udvælge 10 breddeklubber, som man ville støtte massivt i arbejdet.
▪️Læser I, Badminton Danmark?
Vil I være med til endnu et “Bornholmer projekt” for at forsøge og aktivt gøre noget, investere noget, for at stoppe medlemsnedgangen?

▪️DGI Storstrømmen, Nordsjælland og Midt- og Vestsjælland – læser I også?
Vil I også være med og investere en sum penge i projektet? I er jo allerede derude, og Bornholm viser, at samarbejde kan være vejen frem.

▪️Lolland-Falster Kredsen – læser I også?
Vil I også være med? Også økonomisk. I kæmper også med antallet af medlemmer og bla problemer med at finde nogen til at udføre skolebadminton!
Badminton Sjælland råder over ca 1.100.000 kr på kontoen! Skal de midler fortsat samle støv eller skal de investeres?Badmintonbladet 🇩🇰 Per Damkjær Juhl


Læs også

“Riv en af de bedste haller ned og byg klimabelastende betonelementhal”

På vej hjem fra endnu en lege-aften i Den Store Hal stoppede jeg og tog …

En kommentar

  1. henrik correll

    Jeg tror godt vi næste år kan samle lidt flere stemme for forslaget. I badminton Roskilde har vi fire stemmer og tror godt vi kan samle nogle flere fra lokalområdet.
    Jeg blev selv for sent opmærksom på forslaget og at man skulle møde op for at stemme.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.