GLÆDE • UDVIKLING • KVALITET • DEDIKATION • SAMARBEJDE

Loading

Nu prøver jeg det med den positive indstilling, som opfølgning på to nylige og mere kritiske indlæg:
“DANSK BADMINTON – Hvad skal vi?” og “KLUB – “Os” eller “Mig”?”.
REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Badminton Danmark afholder repræsentantskabsmøde lørdag den 11. juni 2022 kl. 10:00-13:00 – det afholdes i Frederiksborg Hallerne (ROYAL STAGE), Milnersvej 39, 3400 Hillerød. Mødet afholdes i samarbejde med DGI Badminton Landsledelsesmøde.

Hvis jeg kunne deltage, ville jeg stille følgende forslag fra talerstolen:

“Indbyd alle de store klubbers trænere og sportschefer, og gerne også nogle mindre klubbers engagerede frivillige og erfarne folk, forbundets trænere, valgte folk og andre med dyb indsigt.

Sæt jer alle sammen en weekend, gerne flere og tænk tanker, lav nogle forpligtende retningslinier og samarbejdsaftaler – og gå så i gang med den store opgave.

Opgaven er at løfte dansk badminton, gentænke det, rejse det op igen, forsøge at sikre en fremtid, hvori de allerstørste nationer allerede nu investerer uhyre summer og kommer buldrende, og flytte balancepinden væk fra “mig mig mig” over mod “klubben”.

Opgaven skal løftes i flok, i fællesskab, af os alle.

Ikke kun af Badminton Danmark eller enkelte klubber, trænere, akademier, lejre, efterskoler eller spillere.

Men af alle, i fællesskab…….

Tænk langt. Tænk stort. Tænk fælles.

Hvad kunne det fx være?

Flere centre, hvor man træner sammen jævnligt – udover selvfølgelig at træne i egen klub og være løftestang og rollemodel for lokale unge (Et “skulle”, indsat mellem “at” og “træne” bør være unødvendigt)

Store klubber skal samarbejde med omkringliggende mindre klubber – dele trænere, udvikle trænere, indbyde til jævnlige træninger, ikke suge alle spillere til sig og meget gerne uddelegere spillere, der ér flyttet, til de mindre klubbers førstehold, for at skabe liv i de små, skabe dynamik, drivkraft – og håb.

Man kunne også kigge på kredsene, der er et levn fra tidligere, og ikke mindst deres formuer.

Måske lave et fælles register over alle Danmarks badmintonspillere, således at man fra centralt hold kan tilgå alle badmintoninteresserede. Hvis ellers dataregistrerloven tillader det!”

……og så kunne jeg nok ikke lade være med at omtale at…..

“Direktøren er fyret med omgående virkning.
Hovedbestyrelsen synes splittet.
Sportschefen har fået dårlig rating af spillerne.
Der skal findes en ny Eliteansvarlig
….og, nå ja en ny strategi!

En strategi med inddragelse ovennævnte kræfter i tilblivelsesfasen synes jeg er oplagt.

Det er jo ikke mindst i klubberne, det helt store arbejde foretages. Af trænere, forældre, bestyrelsesmedlemmer, spillere….af frivillige.

Inddrag dem. De kender virkeligheden!”

God weekend med håbet om et godt møde.

Se – det blev da meget positivt!

Og forøvrigt.

Kritik er ikke nødvendigvis i opposition til positivitet.

Kritik kan være udtryk for, at man engagerer sig og ønsker at ændre noget. At være kritisk viser, at man er i stand til at skelne mellem det, der er godt for en eller mindre godt i det fællesskab, man indgår i.

Badmintonbladet / Per Damkjær Juhl

Læs også

Malaysia Masters 2024 • Super 500 • D1

Dag 1. Tirsdagens kampe med danskere🇩🇰 • Onsdag spiller Kjærsfeldt, Busch & Vestergaard, Magnus Johannesen, …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.