Badminton Danmarks nye direktør, Bo Jensen

Interview: Badminton Danmarks nye direktør kender udfordringerne

Hvordan skal Badminton Danmark servicere klubberne bedre?

– Der er ved at blive etableret en decideret klubservice-afdeling i Badminton Danmark-regi, som skal hjælpe og understøtte klubberne med de udfordringer, de har.

Når Bo Jensen taler om, at forbundets økonomi er sårbar, tænker han på, at man er afhængig af tilskud og indtægter fra relativt få samarbejdspartnere og sponsorer. Han ønsker et bredere økonomisk fundament, men ikke ved at hæve diverse gebyrer og betaling fra klubberne, men ved at øge de kommercielle indtægter fra sponsorer, fonde, interessenter og erhvervspartnere.

Har du erfaringer med sponsorarbejde?

– Ja, både fra min tid i Lillerød Badminton Klub, men også fra mit nu tidligere job, hvor vi arbejdede aktivt med sponsorering som en vigtig del af vores branding, kundepleje og relationsskabende aktiviteter.

Stadig store events
Vil Badminton Danmark også i fremtiden have råd til at arrangere store events?

– Ja, det ligger helt klart i kortene, at Badminton Danmark også fremadrettet vil ansøge om at være vært for store events, som bl.a. VM, men tidspunktet for afholdelse af eksempelvis VM afhænger bl.a. af, om vi kan få finansieringen på plads. Badminton Danmark kan ikke alene løfte omkostningerne til at afholde et så stort arrangement, men det anser jeg ikke for at være et problem.

BD har været igennem en strategiproces, som den kommende direktør ikke har været en del af, men det ærgrer ham ikke:

– Det var en del af præmissen, da jeg sagde ja til jobbet. Til forskel fra den verden jeg kommer fra, hvor en ny direktør typisk bruger de første tre måneder i sit nye job på at udarbejde en ny strategi for organisationen og virksomheden, så er forskellen her, at den politiske del af organisationen, altså hovedbestyrelsen, i langt højere grad er involveret i strategiarbejdet.Men en strategi må aldrig være et statisk værktøj, den skal være dynamisk, løbende evalueres, om nødvendigt justeres, men først og fremmest realiserbar, kvalitativ og målbar, så for mig er en strategiproces ikke et projekt, der støves af hvert femte år, men en on-going proces, siger Bo Jensen.

På de næste sider kan du læse mere af interviewet med Bo Jensen.

Læs også

Badminton Danmark svinger sablen: U13-landsholdet nedlægges

Badminton Danmark ændrer strukturen omkring ungdomslandsholdene, hvilket blandt andet betyder, at U13-landsholdet snart er en …