Den Konkurrence- & Eventansvarlige i Badminton Danmarks hovedbestyrelse genopstiller.

LoadingJeg hedder Jeanette Lund Clausen og genopstiller som den eneste kvinde til Badminton Danmarks Hovedbestyrelse, hvor jeg har bidraget til udviklingen gennem de seneste 10 år.

Jeg har siden 2017 været politisk ansvarlig for Konkurrence- & Eventområdet; et område jeg ser som min spidskompetence.

Jeg er 47 år og bor i Odense sammen med min mand og vores datter.

Jeg har været i badminton stort set hele mit liv; jeg har været formand, næstformand, træner og leder osv gennem en lang årrække på både kreds- og klubniveau, jeg har spillet i den bedste DH række i 13 år og er i øvrigt stadig aktiv udøver.

Udover at jeg er opslugt af badminton i fritiden, har jeg qua min universitetsuddannelse og siden 2005 beskæftiget mig med tiltrækning og eksekvering af store, internationale sportsevents – i dag i regi af Destination Fyn, der arbejder med udvikling af oplevelsesøkonomien og dennes anvendelse af FN’s verdensmål for bæredygtighed på Fyn. 
Gennem mit arbejde har jeg således oparbejdet et stort kendskab til og erfaring med alle aspekter af det at tiltrække, planlægge og udvikle store nationale og internationale sportsevents. 

Fornyelse kan være godt, men i min optik handler det i lige så høj grad om at have de rette kompetencer, den rette indsigt og ville arbejde for at varetage fællesskabets interesser, for at kunne bestride en post i Badminton Danmarks hovedbestyrelse eller underudvalg.


Igennem de seneste år har jeg arbejdet for, at alle vores (i samarbejde med DGI Badminton) etablerede arbejdsgrupper på konkurrence- og eventområdet har en god klub- eller kredsrepræsentation. Arbejdsgrupperne har i samarbejde med Administrationen og mig som politisk ansvarlig arbejdet med de mange udviklingstiltag og har truffet beslutninger til gavn for badminton i Danmark. Alle arbejdsgrupper på konkurrence- ogeventområdet består af badmintonfolk med særlige kompetencer inden for de enkelte arbejdsopgaver, hvilket gør at de har indsigtog erfaring til at arbejde i den enkelte arbejdsgruppe. Holdninger samles op i klubmiljøet og arbejdsgrupperne forsøger at implementere så mange holdninger som muligt i et brugbart resultat. Det handler dog ikke kun om holdninger, men også om at vi skal evne at omsætte disse holdninger til aktuelle handlinger til gavn for badmintonsporten. Det er et aspekt jeg er yderst opmærksom på og stor fortaler for.

Jeg synes vi er nået rigtigt langt rent strategisk de sidste 5 år på eventområdet, men der er stadig mange mål for fremtiden, som jeggerne vil være en del af og være med til at udvikle.
Lad mig ridse op, hvad der er sket på konkurrence- og eventområdet de seneste år og hvilke mål jeg ser for mig:

Konkurrence- & eventaktiviteter skal fortsat være Badminton Danmarks trademark 

Badminton World Federation (BWF) beskriver Badminton Danmark som værende de bedste og mest velorganiserede i verden, når det kommer til planlægning og eksekvering af store events. Det er en beskrivelse vi i Badminton Danmark er enormt stolte af – men der arbejdes også utroligt hårdt for sagen.

Indenfor de seneste år er det lykkedes os at tiltrække det historiske VM for hold, Thomas & Uber Cup, – forhåbentlig til afvikling i august måned i år – og VM individuelt i 2023, i samarbejde med hhv. Aarhus og Københavns kommuner, Sport Event Denmark og andre store sponsorer. Værtskabet for VM individuelt vil altid være en del af Badminton Danmarks eventstrategi, da det næst efter OL er det ypperste og mest prestigefyldte event at afvikle. Det er således også planen at søge om værtskabet for VM individuelt i 2030, hvilket forhåbentlig vil falde sammen medforbundets 100-års jubilæum.

Derudover har vi Denmark Open eventen, der i dag er verdens 4. største turnering på World Touren målt på præmiepenge – i Europa kun overgået af All England i Birmingham. Denne event er gået fra at være en nettoudgift for Badminton Danmark til i dag at give nettooverskud; penge der bl.a. kommer breddeaktiviteter og udviklingsprojekter til gode.

Jeg tror på og vil arbejde for, at Badminton Danmark de næste mange år fortsat vil være i førerposition i det internationale eventmarked. Det vil sige, at vi fortsat skal arbejde hårdt for at vise BWF og Badminton Europe, men også Sport Event Denmark, de danske kommuner og de store sponsorer, at vi er en moderne, innovativ og pålidelig organisation, der er en kompetent og attraktiv samarbejdspartner for dem. Vise at vi har kompetencerne, know-how’et og man-poweren til at kunne løfte værtskaberne.

Badminton Danmark skal derfor fortsat søge om værtskaber for nogle af de store internationale events; konkret kigger vi nu på Sudirman Cup og EM individuelt, som en del af en samlet pakke, ligesom et Para eller Senior+ VM kan være strategisk gode at ansøge om, for at kunne tiltrække de helt store events.

Vi skal fortsat udvikle os – også på den nationale bane. 

I forhold til de store nationale events er der ligeledes arbejdet hårdt på at optimere og tilføre disse mere værdi de seneste år. Al turnerings- og konkurrenceaktivitet i regi af DGI Badminton og Badminton Danmark er således samlet driftsmæssigt under Badminton Danmarks Team Konkurrence & Event. I den forbindelse er der indført fælles medlemskab af begge organisationer for deltagelse i alle konkurrenceaktiviteter, hvorved det ’gamle’ konkurrenceparameter mellem de to organisationer er fjernet til gavn for alle konkurrenceklubber og medlemmer.

I tæt samarbejde med DGI Badminton er der arbejdet seriøst med at forbedre vilkårene for klubber og medlemmer i forhold til: • Sæsonplanlægning (for at reducere mængden af aflyste turneringer og kategorier, samt en bedre fordeling på landsplan, herunder ligeledes ift. at aktiviteter ikke konflikter med hinanden ift. samlet udbud og efterspørgsel)• De fire store mesterskaber – DMU, UDM, LBS og LM – der nu er spredt ud og ligger mere hensigtsmæssigt i sæsonplanen og ift. hinanden samt fælles reglementer for alle ungdomsaktiviteter (individuelt og hold), hvorfor der også arbejdes på det samme ift. voksenaktiviteterne (senior og senior+).• Dertil kan nævnes arbejdet med etableringen af BadmintonPlayer og indenfor kort tid også TournamentPlanner; 

begge er digitale platforme, der er specifikt designet til at samle al information for klubber og medlemmer samt hjælpe dem med afvikling af turneringsaktiviteter. Arbejdet med de to platforme fortsætter, så vi bliver i stand til at følge op på den løbende udvikling af vores platforme og derved holdestidssvarende og innovative for alle vores brugere.

I forhold til de nationale events vil jeg naturligvis arbejde for, at det tætte og gode samarbejde med DGI Badminton om alle turnerings- og konkurrenceaktiviteter fortsætter til gavn for alle klubber og medlemmer. 

Badminton Danmark tænker allerede FN’s verdensmål ind i vores events. 

Vi har de seneste år arbejdet intenst på bl.a. bæredygtighed, social integration, diversitet, klima og miljø i alle vores events• Vi indsamler alt plastemballage fra vores store events til genbrug• Vi genanvender flest mulige materialer, brugte bolde, udstyr, reklamematerialer etc.• Vi er for nylig skiftet til LED – lys, LED – skilte etc. hvilket har nedbragt energiforbruget, CO2 – udledningen og det samlede klimaaftryk betragteligt• Vi arbejder med både diversitet og social integration i vores rekruttering af frivillige og samarbejdspartnere• Vi har indført tiltag til begrænsning af madspild etc. med bedre live registrering af antal gæster til spisninger mv.• Vi arbejder med at sende brugt udstyr til udviklingslande

Para-badminton i Danmark, samt internationalt. 

Jeg vil afslutningsvis opridse det arbejde der har været lavet for para-badminton i Danmark, selvom udviklingsarbejdet hører til Bredde- og Udviklingsområdet og det derfor kun er på eventsiden, at para hører til Konkurrence & Eventområdet.


Arbejdet med para-badminton har været et kæmpe projekt og en kæmpe satsning for Badminton Danmark, som har givet os mulighed for at identificere og skabe træningstilbud i vores allerede etablerede klubstruktur for en mængde danske para-spillere over de sidste 2 år. Para-badminton er relativt nyt, og det er kommet på programmet efter at BWF integrerede denne del af badmintonsporten i BWF og meldte en strategi ud for området i efteråret 2017. • Vi har siden januar 2018 overtaget ansvaret for alle Para-badminton aktivitet fra Para Sport Danmark, som vi også fortsat har et samarbejde med om Special Olympics aktiviteterne på landsplan, men på det område har Para Sport Danmark ansvaret• De seneste 2 år har vi skaffet og investeret omkring 1,0 mio. kr. i udvikling af træningstilbud for para-badmintonspillere. Det har vi kun kunnet gøre qua samarbejdet med DIF’s Initiativpulje• Vi har 3-doblet antallet af aktive para-badmintonspillere og i samarbejde med klubberne fået etableret 5 selvstændige træningstilbud med para-badminton ud over integration af para-spillere i klubmiljøer over hele landet• Vi har igennem de seneste 2 år implementeret en verdensklasseturnering i Denmark Open familien; det har viinvesteret i og skaffet ca. 1,0 mio. kr. tilo Det skal dog nævnes, at det desværre ikke i skrivende stund er lykkedes at generere den merøkonomi der skal til for at kunne fortsætte dette projekt (endnu), men der arbejdes på højtryk for at finde en løsning.

Kravene til at kunne byde på en international Para Elite World Tour Turnering hos Badminton World Federation har taget voldsomt til over de første 2 år, og der skal nu genereres min. 1 mio. kr. årligt til projektet, for at det kan udmønte sig i et konkret fortsat bud på en turnering• Vi har haft en række spillere rundt i hele verden gennem det seneste 1½ år for at kvalificere sig til Para OL (PL), og det er lykkedes at få en af vores danske spillere kvalificeret, som også har en chance for vinde medalje til PL i Tokyo. • Vi har desuden løbende træningssamlinger med de bedste para-spillere frem mod aktiviteter som VM, EM, PL mv.

Jeg håber på at blive genvalgt til posten til Badminton Danmarks Repræsentantskabsmøde d. 13. juni, da jeg vil varetage fællesskabets – klubberne, kredsene og landsdelene – interesser og har de kompetencer og den viden der skal til, for at løse alle opgaver tilfredsstillende i virket som politisk ansvarlig i Badminton Danmarks hovedbestyrelse for Konkurrence- & Eventområdet i Danmark.

Læs også

Bare et tilfældig år – 2015 og All England

All England 2015 (og lidt om AE2013 og AE2014……og OL 2024) Lin Dan, 31 år …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.