Den nye rangliste, regelændringer og seniorholdturnering – Skal divisionsbadminton kun være for de store klubber?

Loading

Af Jesper Kamp, Skovbakken Badminton.

Der er blevet indført mange store ændringer i DH-turneringen (seniorholdturnering fra Danmarksserien og op) fra Badminton Danmarks (BD) side. Først blev der til sæson 2018/19 indført en helt en ny rangliste, og sæsonen efter blev der indført store strukturelle ændringer med ændrede antal hold i ligaen og en ekstra pulje i 1. division samtidig med, at regelændringer giver klubberne med hold i liga og 1. division store fordele.

Jeg er nok en af de personer, som ikke tager så godt imod ændringer, hvor det ikke er tydeligt, at ændringerne er til det bedre. ’If it ain’t brokendon’t fix it’. Derfor har jeg fra start heller ikke været specielt positivt stemt over for den nye rangliste. 

EKSTRA ARBEJDE

Men ranglisten skulle også have en chance, der var jo gode ideer og visioner bagved. Frustrationerne hobede sig dog op i starten med den megen ekstra administration, der blev lagt ud til klubberne og os frivillige, da alle skulle indplaceres og genplaceres. Sene afbud kunne betyde, at spillere blev låst til holdkampe, hvis alle ikke var tænkt med fra starten. Hvori består forskellen på om spillerne indplaceres på en rangliste efter en niveauvurdering eller om holdene sættes efter en niveauvurdering? For mig er forskellen det store arbejde, der ligger i alle registreringer. Det blev sværere for nye ungdomsspillere at komme ud og spille turneringer, da de første skulle registreres på ranglisten. 

Det sidste vi skal have er et system, som besværliggør tilgængeligheden af badminton. Det skal være så nemt som muligt for alle at komme i gang med at spille badminton. 

MINUS POINT

Med ranglisten er der også indført minus point. Ungdomspillerne bliver også tildelt minus point og det kan måske lære dem, at livet byder på op- og nedture. Medgang og modgang. Hvis flere nye spillere skal lokkes ud og spille turneringer, er positive virkemidler og belønninger så ikke en bedre tilgang frem for straf med minuspoint? 

Forældrenes opgave er måske at lære børnene at kigge på noget andet end point, ranglister og rækker, men det er svært. Når Anders Antonsen sikkert synes, det er fedt at være kommet i top 10 i verden, så synes børn også, at det er fedt at avancere til næste række.

KOMPLICERET

Ranglistesystemet er rimelig indviklet, og det er svært at se, hvordan et indviklet og uigennemskueligt system skal fjerne fokus fra point. 

Skærpet fokus på point må være med til at fjerne muligheden for at udvikle sig til turneringer, idet nye tillærte færdigheder fra træningsbanen næppe prøves af i samme udstrækning. 

Flot netspil og fedt du fik det trænet – du er hermed belønnet med 35 minuspoint“.

Der blev også fundet et hav af fejl, hvor vi i Skovbakken har fundet fejl både i vores og andres indberetninger, som er blevet godkendt. F.eks. serie 1 spillere, der ligger i top 30 i en kategori. Jeg har også set, at Jakob Buredstedt var blevet sat på ranglisten i damedouble. Fejl sker, og med alle de forespørgsler der kommer ind til BD, så må det have været et kæmpe arbejde, hvor de umuligt har kunne vurdere hver enkelt spiller i alle kategorier. 

Jeg forstår slet ikke sammenhængen med en rangliste, hvor alle på tværs af køn og alder kan sammenlignes, men i DH henseende, så må U17 spillere sættes ind efter niveau uanfægtet deres ranglisteplacering. Så fungerer ranglisten jo ikke, og så skal ranglisten deles op til ungdom og senior, som minimum. 

SKANDALØST

Til den nye sæson kan forløbet med det nye reglement meget godt opsummeres fra et opslag på Facebook fra Steen Pedersen, træner for ligaholdet i TTS:
10 dage før første ligakamp sendes det ”nye” holdturneringsreglement ud til klubberne. Skandaløst, intet andet ord er dækkende. Desværre er det så uigennemskueligt og medfører så mange spørgsmål at Badminton Danmark 4 dage før første holdrunde er nødsaget til at udsende en vejledning i holdsætning, hvor man lige skal lægge mærke til at første holdrunde i september skal udtages efter august ranglisten, og altså ikke den sidst opdaterede liste.

På trods af, at der blev udsendt vejledning omkring holdsætning, så havde der i de første 4 runder af sæsonen været 11 protester i DH-turneringen mod 8 i hele sidste sæson. Det gjorde BD opmærksom på i en mail: ”Der er dermed sket en voldsom stigning i antallet af protester, og en række sager er rene ”tilståelsessager”, hvor klubber ikke har været opmærksomme på, hvornår kategori-ranglisten eller NIVEAU-ranglisten skulle benyttes. […] I skal huske, at reglerne for holdsætning mellem to hold enten tager udgangspunkt i kategori-ranglisten (§ 38 stk. 5 i DH-reglementet), når det højere rangerede hold spiller i Badmintonligaen eller 1. division, eller NIVEAU-ranglisten (§ 38 stk. 4 i DH-reglementet), når det højere rangerede hold spiller i 2. division og nedefter.” 

Så tænker jeg nu to ting, 1) hvorfor er der både en niveau- og kategorirangliste, og 2) hvorfor er det ikke den samme, der skal benyttes i hele DH? 

Holdene sættes efter niveauranglisten, altså et gennemsnit af single, double og mix, men hvorfor skal spillerne placeres på hold efter en kategori, som de måske ikke spiller? Det er nødvendigt at have spillerne placeret i alle kategorier, hvis der skal laves ændringer i sidste øjeblik pga. afbud mv., så er det relevant, hvor god 1. mixherrer er i HS når han spiller mix og HD i den pågældende holdkamp?

ADMINISTRATIV BYRDE, MERE ARBEJDE

For klubber med flere hold bliver selve holdudtagelsen en meget stort administrativ byrde med at kigge frem og tilbage på forskellige ranglister, og det går først helt skævt når, der kommer afbud ind i 11. time med sygdom e.l. Et afbud på klubbens 1. hold og flytning af spillere fra en kategori til en anden, og hvem må stå over hvem når der skal tjekeks efter med to forskellige ranglister. Det er ikke mærkeligt, at der er sket så mange fejl i holdopstillingerne.

Jeg håber, at de mange protester får BD til at kigge indad, og fremadrettet vil forsøge at lave reglementet så simpelt som muligt. 

De fleste vil helst bare spille gode kampe og afgøre tingene i hallen. 

De mange regler og ændringer gør det svært for trænere og frivillige i klubber, hvor der er et almindeligt arbejde at passe ved siden af.

FORDEL TIL DE STORE KLUBBER

Indledende starter jeg med at spørge, om divisionsbadminton kun skal være for de store klubber? 

En ny regel, der blev indført var, at liga- og 1. divisionsklubber kan bruge 1 herre og 1 dame dobbelt i hver runde, hvis spilleren ikke er den højeste placerede det på højere rangerede hold. Det giver en kæmpe fordel til at kunne skubbe to spillere ned, som vil kunne stå i toppen. 

Fidusen er dog ekstra stor for de hold, der har hold i både liga og 1. division, hvor de kan skubbe 2 spillere ned fra hvert fald, og i princippet have 4 ekstra spillere til rådighed for deres 3. hold. Et formål med den nye rangliste var også, at man ikke skulle ud og jagte point ved at spille mange turneringer, og nu kunne unge spillere spille mange holdkampe i stedet for. 

Så er vi tilbage ved samme spørgsmål – skal de spille holdkampe eller træne? 

Hvis kampene er det vigtige, hvorfor så ikke gøre turneringerne mere attraktive? Der er tidligere i BadmintonBladet bragt en artikel med tilbagegangen ved seniorturneringerne i Danmark.

Holdrunderne mellem ligaen og den resterende del af DH ligger er ligeligt fordelt, hvilket gør, at ligaholdene i flere runder skal stille med ’papir-hold’, hvilket kun gør, at de nedenstående hold bliver endnu mere stærke. Niveaumæssigt bliver holdkampene mere ulige, og der bliver længere mellem de gode og jævnbyrdige kampe når der kommer spillere ind fra toppen til at skubbe alle andre ned i holdopstillingen.

FAKTA

Grundspillet er nu afsluttet og i de to puljer i 1. division ender 2. holdene 2, 2, 3 og 6. I de to puljer i 2. division ender 3. holdene 1, 2 og 7. Mens 2. holdene ender 1, 3, 4, 5, 5 og 6. Den kan også vendes om. Antallet af 1. hold som er med i oprykningspillet til 1. division er 3 ud af 8. 

REGLERNE 

Det er meget paradoksalt, når der i DH-reglerne er angivet, at der maksimalt kan deltage fire 2. hold i 1. division (§26, stk. 4), men at det ikke vides, hvad der skal ske, hvis denne regel ikke kan overholdes. 

Reglerne gør, at 2. hold i 1. og 2.division har en klar fordel, men samtidig med det, så må der max være fire 2. hold i 1. division. Reglerne arbejder mod hinanden og der er ingen løsning. Der må gøres noget ved reglerne.

Tore Vilhelmsen (formand for holdturneringsudvalget) udtaler på Facbook: 
I min egenskab af formand for Badminton Danmarks Holdturneringsudvalg, havde jeg inviteret samtlige klubber fra Badmintonliga og 1. division til et ”del-evalueringsmøde” i forhold til den nye struktur for holdturneringen. Forhåbningen var, at vi med sådan et møde fik mulighed for at snakke med hinanden. Ikke kun dialog mellem klubber på den ene side og Badminton Danmark på den anden side. Men også en mulighed for klubberne, til at snakke sammen.

FOKUS PÅ ELITEN. MAN DRÆBER DE SMÅ!

Et rigtig godt eksempel på, at der bliver tænkt på eliten og de 8-10 store klubber i Danmark. Selvfølgelig er de store klubber interesseret i at få så højt rangerede hold som muligt, og dermed lokke spillere til deres klub. 

Men det dræber alle de mellemstore og mindre klubber rundt omkring, og vi vil inden for de næste sæsoner helt sikkert se de store hold have liga, 1., 2. og 3. divisionshold på stribe.

ØDELÆGGENDE FOR GLÆDEN OG DE SMÅ KLUBBER

Rigtig mange spillere i DH spiller pga. det sociale, og fordi de elsker badminton, og hvad det indebærer. Vi glæder os til 11 lørdage i sæsonen, hvor vi kan spille holdkamp. 

Desværre forsvinder glæden ved at bruge så meget tid på sporten, når systemet fejler, som det gør nu ved at for mange holdkampe er afgjort på forhånd.

KONKLUSION

Min pointe? Divisionsbadminton i den gode ende bliver udelukkende for de store klubber, og de gode spillere vil sandsynligvis centraliseres endnu mere mod de få store klubber. 

Det bliver mere utænkeligt, at provinsklubber rundt om i landet kommer til at kunne begå sig højt i rækkerne. 

Det synes jeg er en meget uheldig tendens for dansk badminton generelt. Mange talenter har haft deres opvækst i mindre klubber rundt om i landet. 

Reglerne har brug for en nøje gennemtænkt gennemgang, så der er ikke skal lappes, men nærmere fjernes regler, så det bliver nemmere for alle at have med badminton at gøre.

Jesper Kamp

SU formand
Skovbakke Badminton

Læs også

Indonesia Open • Antonsen taber i 3 sæt til den kommende verdensetter på ranglisten!

En meget kommunikerende (😤⚡️🔥💪🏻) Antonsen taber 9-21/21-12/14-21 på 71 minutter til Shi Yu Qi. Men …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.