Foto @ Per Damkjær Juhl

Per Damkjær Juhl: Udkantsbadminton, fordømte ranglister og Badminplay

Loading

Per Damkjær Juhl deler her idéer til, hvad der kan forbedre vilkårene for badminton i et udkantsområde. Og hvad godt bringer de ungdomsranglister med sig?

Jeg fik en opringning i starten af januar. Badminton Danmarks UngdomsEliteUdvalgs (UEU) formand Ole Colberg spurgte, om jeg ville give et kort oplæg om udviklingen og klubsamarbejdet i Sydsjælland, Lolland og Falster på deres møde den 31 januar.

Et møde hvor UEU mødtes med kredsenes ungdomsformænd for at diskutere forskellige punkter omkring elitespillere. Et døgn senere meldte jeg tilbage, at jeg gerne ville komme, og tog Suzanne Wittrock fra Præstø Badminton med.

Med Suzanne på banen blev mit A4 ark med et par spredte tanker transformeret til et 10-12 slides oplæg, hvor Suzanne førte ordet og jeg supplerede. Vores sidste forberedelse skete om eftermiddagen dagen før mødet i entréen i Vordingborghallen, mens vi afholdte en 24 timers træningslejr for 24-26 børn og unge fra Stubbekøbing, Haslev, Præstø, Hvidovre, Herlufsholm og Vordingborg.

Jeg sov lidt uroligt den nat. Tankerne fløj. Havde vi noget interessant at byde ind med og fortælle på mødet? Ville mødedeltagerne lytte? Var det bare hurtigt ind og hurtigt ud? Læggene ulmede også lidt uroligt, for jeg havde lørdag aften spillet et par singler mod de unge.

Jeg tror, vores oplæg søndag formiddag nåede at blive afbrudt af kommentarer og bemærkninger fra mødets deltagere 15-20 gange, hvilket naturligvis rodede lidt rundt i vores planlagte slides, men samtidig var en yderst positiv oplevelse – for de lyttede jo og bød ind, før formand Ole brød ind og lod os få ordet, så vi kunne gennemføre vores oplæg i den rækkefølge, som vi havde planlagt.

Vi havde mange punkter – udkantsklubber (de små og meget geografisk spredte) kontra de store centralt placeret, ungdomsranglisternes, set med vores øjne, meget uheldige og dårlige sider, heriblandt deres ensidige fokusering på mål i stedet for proces, problemerne omkring klubsamarbejde og den lange vej henimod klubsamarbejde. Se Per Damkjær Juhl og Suzanne Wittrocks oplæg.

Oplægget og den efterfølgende snak endte med at vare halvanden time. Det var utroligt glædeligt og motiverende at opleve forsamlingens interesse og engagement. Stor tak herfra.

Det endte med, at vi blev tilbudt at høre om det næste punkt på mødets dagsorden – Badminplay og tankerne og hensigterne med det nye tiltag. Måske jeg juridisk bevæger mig ud på usikker grund ved at referere om dette punkt fra et lukket møde. Min hensigt er udelukkende at fortælle om min øjeblikkelige begejstring over tiltaget, der allerede har været annonceret forskellige steder.

Hvis du endnu ikke kender til Badminplay, så vil jeg anbefale, at du læser om det. Læs mere om Per Damkjær Juhls tanker om Badmintonplay på næste side.

Læs også

Per Damkjær Juhl: Ud af gentagelserne kommer variationen

”Vi ved også, eller burde vide det, at var det ikke for utallige menneskers indsats, …