Badminton Danmarks nye direktør, Bo Jensen

Ny direktør svarer på kritik: Vi er allerede trukket i arbejdstøjet!

Loading

Når Per Damkjær Juhl, ungdomsformand i Vordingborg Badminton Klub, i sit indlæg på BadmintonBladet.dk den 26/10 gør opmærksom på, at ”vi har et seriøst badmintonproblem i Danmark”, så har han naturligvis en rigtig god pointe! For alle med bare en lille smule indsigt i udviklingen indenfor badmintonsporten de sidste 5 – 10 år kan nikke genkendende til mange af de problemstillinger Per Juhl oplister. Undertegnet inklusiv.

Om få dage har jeg siddet en måned i stolen som ny direktør i Badminton Danmark, og jeg kan forsikre både Per Juhl og alle andre bekymrede badmintonledere rundt om i landet, at ikke mindst jeg selv og organisationen i Brøndby, men også Hovedbestyrelsen, er dybt optaget af denne udvikling. Vores vigtigste fokus fremadrettet er at få vendt den negative udvikling i medlemstallet og antallet af klubber indenfor vores sport. Det kan kun ske i tæt samspil med klubberne og de mange frivillige ledere, der hver uge lægger utallige timer i arbejdet med at holde sammen på tingene. Udviklingen både bagudrettet og fremadrettet er og bliver et fælles ansvar. Og ingen tvivl om, at både vi og en stor del af klubberne har sovet i timen, ikke i tide har forholdt os seriøst til, at hele idrætslivet er i hastig og konstant forandring. Vi kan alle gøre det bedre!

I Badminton Danmark er vi meget optaget af at være innovative, nytænkende, forandringsvillige og proaktive i forhold til at vende udviklingen. Ting tager som bekendt bare tid, men det betyder ikke, at vi blot sidder passivt og ser til. Vi kan og skal gøre meget endnu, tempoet skal op, kommunikationen fra os og til baglandet skal være markant bedre.

Et af de tiltag som allerede er sat i gang, som for alvor bliver rullet ud netop nu, er en direkte udløber af den fælles vision, som DIF og DGI har formuleret, Bevæg Dig For Livet. Badminton Danmark er sammen med DGI Badminton med i første bølge og har dannet en fælles udviklingsenhed, Badminton – Bevæg Dig For Livet, som netop har til opgave, med udgangspunkt i de lokale klubbers behov, sammen med klubben at udvikle nye tiltag, som kan vende udviklingen. Fra BD og DGI er p.t. 6 medarbejdere stærkt involveret i at udrulle dette projekttiltag i forhold til klubberne. I samarbejde med BD’s kredse og DGI’s landsdele bliver der afholdte en lang række netværksmøder, hvor klubberne indbydes til at deltage i netop udviklingen af nye ideer. Enhedens badmintonkonsulenter har indenfor de seneste par måneder allerede gennemført mere end 30 udviklingsforløb med klubberne, hvor nye tiltag er blevet diskuteret og sat i gang. Der er masser af positive eksempler, bl.a. fra samarbejde med klubberne i Århus.

Badminton – Bevæg Dig For Livet tilbyder, at hjælpe til med, at

–          starte nye træningstilbud op til eksisterende eller nye målgrupper
–          markedsføre klubben og synliggøre badminton i lokalområdet
–          uddanne trænere samt de frivillige ledere og hjælpere
–          starte nye aktiviteter op for forskellige målgrupper, eksempelvis 60+
–          sætte fokus på det sociale liv i klubben
–          etablere samarbejde med andre klubber i lokalområdet
–          skabe fokus på det gode og udviklende træningsmiljø
–          optimere bestyrelsens arbejde med at tilrettelægge den daglige drift af klubben
–          etablere et velfungerende samarbejde med de lokale skoler og SFO´er/klubber
–          skabe et klubmiljø, hvor der fokuseres på glæderne ved at spille badminton

Har du som klubleder et ønske om, eksempelvis at gøre en indsats for at styrke kompetencerne hos klubbens unge hjælpetrænere, men møder den udfordring, at de unge ofte ikke ønsker at bruge en hel weekend på et hjælpetrænerkursus, så er det netop hér, at Badminton – Bevæg Dig For Livet kan gøre en forskel. Aftal et møde med den lokale badmintonkonsulent, fortæl om dine behov, så klarer konsulenten opgaven, inddrager eventuelt andre klubber i området med samme behov, og får sat en aktivitet i gang, som er tilpasset lige netop jeres behov. Vil du i kontakt med Badminton – Bevæg Dig For Livet så skriv en mail til badminton@bevaegdigforlivet.dk eller kontakt Nete Andersen (2992 9549) hos Badminton Danmark.

Badminton – Bevæg Dig For Livet er naturligvis kun ét tiltag i den rigtige retning. I gennem de sidste mange måneder har vores talentudviklingschef, Bo Ømosegaard (2041 2153), arbejdet på at udvikle et helt nyt trænings- og spilkoncept, blot som eksempel på, at vi også er i gang med at tænke ”ud af boksen” og være innovative i forhold til, hvordan vi udvikler vores træninger og turneringsformer. Konceptet forventes præsenteret i forbindelse med Yonex Copenhagen Master mellem jul og nytår.

Nogle af de udfordringer Per Juhl bringer op, eksempelvis indretningen af vores holdturnering eller spørgsmålet om coaching, er politisk bestemt, og kan i udgangspunktet kun ændres ved at påvirke den politiske proces i kraft af dialog med kredsene, Holdturneringsudvalget eller Repræsentantskabsmødet. Men det skal ikke afholde nogen fra at komme med gode ideer og konkrete forslag.

Til Per og alle andre klubledere vil jeg derfor sige, ”sæt vand over til kaffe, ring eller skriv til mig, så starter jeg bilen og kommer forbi til en konstruktiv snak omkring badmintonsportens udfordringer lokalt og nationalt”. Jo flere klubber der går sammen om at splejse til kaffen, des bedre og mere konstruktiv kan dialogen helt sikkert blive. P.S. Jeg tager kage med til kaffen.

Bo Jensen
Direktør, Badminton Danmark

Læs også

Per Damkjær Juhl: Ud af gentagelserne kommer variationen

”Vi ved også, eller burde vide det, at var det ikke for utallige menneskers indsats, …

En kommentar

  1. Positivt svar / indspil. 😀
    Kig på priserne og længden af et ungdomsstævne.
    Disse to parametre ødelægger og afholder mange nye børn fra at få succes med badmintonsporten. Forældre med en gennemsnits indkomst må fra vælge en del ungdoms stævner årligt, ikke OK for en bredde sport. Her må der ny tænkes!!